Logopedisten

Nicolle Benders-Debetz

Ik ben in januari 1990 afgestudeerd als logopedist aan de opleiding Logopedie in Hoensbroek, de huidige Zuyd Hogeschool in Heerlen. In september 1991 startte ik een nieuwe praktijk in een gezondheidscentrum in Sittard en 2 weken later werd de praktijk in Bleyerheide geopend.

Inmiddels werk ik sinds 1 januari 2000 alleen nog in Bleyerheide-Nulland, en is de praktijk in Sittard overgegaan naar een collega.

Naast mijn praktijkhouderschap ben ik allround logopedist in de praktijk, en heb ik de aantekening pre-verbaal logopedist. Hierdoor kan ik ook de zeer jonge kinderen (vanaf de geboorte) en hun ouders ondersteunen en adviseren op het gebied van zuig-, slik-, eet- en drinkproblematiek . Dit geldt ook voor de kinderen met Downsyndroom.

Verder heb ik grote affiniteit met mensen met stem-, keel- en globusklachten, waaronder (amateur-) zangers en –musici. Mijn lidmaatschap van Vocaal Ensemble Kerkrade (zie www.vocaalensemblekerkrade.nl) is hierbij een waardevolle inspiratiebron. Oncologiepatiënten met stem- spraak-, en/of slikproblemen en mensen met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten op deze gebieden vormen verdere specifieke patiëntengroepen.

Naast logopedie houd ik me bezig met NLP. Ik heb mijn Practitioner en Master-Practitioner behaald in respectievelijk 2012 en 2014 bij Arcturus in België (zie www.arcturus.be), een zeer waardevolle aanvulling, met name in de coaching en in mijn persoonlijk leven.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, er zijn ook vele wegen die kunnen leiden tot verminderen of oplossen van een (logopedisch) probleem. Ik begeleid u graag op die weg, de route wordt in overleg gekozen!

E-mail: info@logopedie-benders.nl

Kelly Theunissen-Merkelbach

In juli 2005 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen. Sinds september 2005 werk ik met veel plezier en enthousiasme in deze praktijk. Na mijn afstuderen heb ik korte tijd zowel in een praktijk in Duitsland, als ook in deze praktijk gewerkt. Het werken in de zorg in Nederland had echter mijn voorkeur en al snel kon ik mijn uren hier gaan uitbreiden.

In onze praktijk werken we met 4 enthousiaste logopedisten aan een zo goed mogelijke zorg voor al onze cliënten. Regelmatig overleg onderling vind ik hierbij erg belangrijk.

Ik ben een all-round logopediste en heb veel affiniteit met spraak/taalontwikkelingsstoornissen (ook bij jonge kinderen), fonologische stoornissen, lees-en spellingproblemen en Oro-Myofunctionele Therapie (OMFT).

Ik ben lid van een algemene kwaliteitskring en vind het fijn om ook hier kennis en ervaring te delen.

Verder sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik lid van de NVLF. Regelmatig bij-en nascholing volgen vind ik belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen ons vak.
In mijn vrije tijd lees en winkel ik graag en onderneem ik met mijn gezin allerlei activiteiten.

Momenteel werk ik op de dinsdag en de vrijdag.

E-mail: kelly@logopedie-benders.nl

Marcelle Hahn-Caris

Mijn naam is Marcelle. Vanaf januari 2015 werk ik bij logopediepraktijk Benders. Samen met 3 collega’s werken we met veel plezier en gezamenlijke inzet aan een zo goed mogelijke zorg voor alle cliënten.

In 1994 ben ik afgestudeerd en daarna heb ik als schoollogopedist gewerkt bij de GGD te Maastricht (reguliere basisonderwijs) en een VSO LOM-school. Vanwege het moederschap ben ik een tijd gestopt met werken binnen de logopedie om in 2011 de werkzaamheden weer op te pakken. Vanaf dat moment ging ik als allround logopedist aan het werk met behulp van bij- en nascholing.

Momenteel behandel ik veelvoorkomende hulpvragen zoals fonologische stoornissen, spraak-/taalstoornissen, OMFT (oromyofunktionele therapie) en ik heb ik affiniteit met stemstoornissen.

Ik ben lid van 2 kwaliteitskringen. Samen met collega’s werk ik systematisch aan de verbetering van de zorg voor de cliënt en blijven we de kwaliteit van de logopedische zorg verbeteren.
Daarnaast blijf ik me bij- en nascholen. Zo zal ik in 2020 de cursus Restart volgen om nog betere zorg te kunnen leveren aan jonge stotterende kinderen.

In mijn werk vind ik betrokkenheid bij en een goede samenwerking met cliënten belangrijk om op die manier zo goed mogelijke zorg te verlenen.
In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin, vrienden en familie en wandel, zwem, lees en zing ik graag.

Mijn werktijden zijn op dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag.
Graag tot ziens in de praktijk.

E-mail: marcelle@logopedie-benders.nl

Tessa Honée

In januari 2017 ben ik afgestudeerd als logopediste aan Zuyd Hogeschool te Heerlen. Sindsdien heb ik als logopediste ervaring opgedaan binnen verschillende vrijgevestigde logopediepraktijken.

Sinds juni 2018 werk ik met veel plezier binnen deze praktijk.

Ik heb veel affiniteit met kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, fonologische stoornissen en kinderen waarbij sprake is van meertaligheid. Tevens heb ik de cursus OroMyoFunctionele Therapie gevolgd, waardoor ik ook cliënten die van de orthodontist komen met afwijkende mondgewoonten effectief kan behandelen.

Ik ben lid van één algemene kwaliteitskring. Hier worden kennis en ervaringen gedeeld betreffende veel voorkomende logopedische problematieken en de nieuwste ontwikkelingen hiervan. Tevens vind ik het van belang om bij- en nascholingen te volgen, zodat ik mij blijf ontwikkelen als logopedist en mijn logopedisch handelen zo goed mogelijk kan afstemmen op de hulpvraag van de cliënt.

Ervoor zorgen dat ik met u als cliënt of ouder van een cliënt de gewenste resultaten behaal binnen de behandeling, waarbij een prettige samenwerking centraal staat heeft bij mij dan ook prioriteit.

Ik ben aanwezig op maandag en op woensdag.

E-mail: tessa@logopedie-benders.nl